Wycinka drzew - kalkulator opłatowy 2013

Przedstawiona na naszej stronie aplikacja – kalkulator pozwala w prosty sposób obliczyć opłatę lub karę za usunięcie drzew w roku 2013 z terenu nieruchomości.

W celu obliczenia opłaty lub kary należy wybrać z listy rodzaj drzewa, następnie wpisać obwód pnia zmierzony na wysokości 130 cm oraz zaznaczyć czy drzewo znajdują się na terenie uzdrowisk, obszarze ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni.

Uwaga! Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.

Podana wartość nie jest liczbą dodatnią
Podana wartość nie jest liczbą dodatnią

Stawki za usunięcie drzew oraz kary są zgodne z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013 (M. P. z 2012r., poz. 747). Współczynniki różnicujące stawki za usunięcie drzew w zależności od obwodu pnia przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004 Nr 228, poz. 2306).